ὑπεράγαθος


ὑπεράγαθος
ὑπερ-άγαθος, überaus gut

Wörterbuch altgriechisch-deutsch . 2010.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

 • ὑπεράγαθος — transcendently good masc/fem nom sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • υπεράγαθος — η, ο / ὑπεράγαθος, ον, ΝΜΑ [αγαθός] ο πάρα πολύ αγαθός, ο απόλυτα αγαθός (α. «ένας παππούς υπεράγαθος» β. «ἀγαθὸς καὶ πανάγαθος καὶ ὑπεράγαθος θεός, ὁ ὅλος ὢν ἀγαθότης», Ιωάνν. Δαμ.) μσν. (το θηλ. ως κύριο όν.) ἡ Ὑπεράγαθος·η Παναγία μσν. αρχ. το …   Dictionary of Greek

 • υπεράγαθος — η, ο ο πολύ αγαθός …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

 • ὑπεράγαθον — ὑπεράγαθος transcendently good masc/fem acc sg ὑπεράγαθος transcendently good neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ὑπεραγάθου — ὑπεράγαθος transcendently good masc/fem/neut gen sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ὑπεραγάθῳ — ὑπεράγαθος transcendently good masc/fem/neut dat sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ὑπεράγαθε — ὑπεράγαθος transcendently good masc/fem voc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • υπερ- — α συνθετικό πολλών λέξεων όλων τών περιόδων τής Ελληνικής, το οποίο ανάγεται στην πρόθεση ὑπέρ* και εμφανίζει τις ακόλουθες σημασίες: α) πάνω, πέρα, έξω, μακριά από κάτι, με καθαρά τοπική σημασία (πρβλ. υπέρ θυρο, υπερ πηδώ, υπερ πόντιος), αλλά… …   Dictionary of Greek

 • υπεραγαθότης — ητος, ἡ, ΜΑ [ὑπεράγαθος] πάρα πολύ μεγάλη αγαθότητα, υπέρμετρη αγαθότητα …   Dictionary of Greek

 • БЛАГО — [греч. τὸ ἀγαθόν, τὸ εὖ, τὸ καλόν; лат. bonum, bonitas], конечный (предельный) предмет стремления человека, движение к к рому не нуждается в дальнейшем обосновании; в богословии одно из Божественных имен (см. Имя Божие). Как философская категория …   Православная энциклопедия

 • ВИЗАНТИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ. ЧАСТЬ IV — Изобразительное искусство является важнейшей по значению в христ. культуре и наиболее обширной по количеству сохранившихся памятников частью художественного наследия В. и. Хронология развития визант. искусства не вполне совпадает с хронологией… …   Православная энциклопедия


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.